top of page

Po zdravje v iglasti gozd - delavnica na Gozdarskem inštitutu

Updated: Dec 22, 2020

V začetku oktobra je Gozdarski inštitut izvedel izobraževalni seminar o nelesnih gozdnih dobrinah z naslovom Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda, zato so nas povabili, da izvedemo delavnico o smoli iglavcev, kot enemu takih dobrin,

Delavnico sem vodil jaz.


tekst: Matic Konc